تصویر وزیرخارجه بازرگان در اینستاگرام عارف /چند سکانس از زندگی ابراهیم یزدی

تصاویر | آیین تکریم و معارفه وزیر آموزش و پرورشمحمدرضا عارف در پیامی درگذشت ابراهیم یزدی را تسلیت گفت تصاویر