ایران تسلیم باج‌خواهی گازی ترکمنستان نمی‌شود

دایی:به گلرمان گفتم پنالتی سپاهان گل شودفوتبال راکنار می‌گذارم/ما رفتیم فینال،سپاهانی‌هاهم فحش بدهندایرنا نوشت: تعاملات گازی میان ایران و ترکمنستان