اپلیکیشن مدیریت بر باتری گوشی اندرویدی / لینک دانلود

اطلاعیه دانشگاه آزاد درباره چاقوکشی در دانشکده هنر و معماری واحد تهران جنوب/ ماجرا، خواستگاری بود!اپلیکیشن Accubattery ضمن مانیتورکردن باتری