به میزبانی بابلسرکنگره معماری و شهرسازی مازندران برگزارمی شود

سفال ایرانی سفیرصلح دراتریشچهارمین کنگره معماری و شهرسازی در شهر ساحلی بابلسر برگزار می شود سفال ایرانی سفیرصلح دراتریش