اینفوگرافیک | رشد اقتصادی ۱۲ درصدی ایران در سال ۹۵

افشاگری روزنامه پرسپولیسی درباره رقم درخواستی کامیابی‌نیادر اینفوگرافیک زیر رشد اقتصادی ۱۲ درصدی ایران در سال ۹۵ و پنج سال