اینفوگرافیک | در حوالی نوروز | برای آن‌هایی که در خانه، سبزه عید می‌کارند

چند سکانس از ۳۴ سال حضور آیت‌الله هاشمی‌ در مجلس خبرگانسبزه، عروس سفره هفت‌سین و نماد‌ خرمی د‌ر سرآغاز سالی