اینفوگرافیک | احیاء و بازگشایى ٧٠ پایگاه میراث فرهنگى در سراسر کشور

در اینفوگرافیک زیر احیاء و بازگشایى ٧٠ پایگاه میراث فرهنگى در سراسر کشور را می‌بینید که موجب رونق گردشگری شده