اینفوگرافیک | نگاهی به بازارهای جهانی نفت در خرداد‌ماه ۱۳۹۶

خبر خوش نماینده مریوان در خصوص مناطق آزاد تجاریدر اینفوگرافیک زیر وضعیت بازارهای جهانی نفت در خرداد‌ماه ۱۳۹۶ ، قیمت