اینفوگرافیک | اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی

الکی مثلا تصادف‌ کردیم!در اینفوگرافیک زیر اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی را می‌بینید. الکی مثلا تصادف‌ کردیم!