اینفوگرافیک | گزارش آماری معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد

تمجید لیلی گلستان از نمایشگاه درخت‌های علیرضا اسماعیلیدر اینفوگرافیک زیر گزارش آماری معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و