تصاویر | اینجا گورستان هواپیماهای ایران است

باهنر:توعین به رئیس‌جمهور ممنوع است/احتمال تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی اهانت به روحانی و مطهریهواپیماهای از رده خارج شده که