ابراز همدردی ایران با آسیب‌دیدگان سیل در هند، نپال و پاکستان

آثار زیان‌بار فربه‌شدن بخش های غیرمولد در اقتصادسخنگوی وزارت امور خارجه با دولت‌ها و ملت‌های هند، نپال و پاکستان در

ایران انفجار تروریستی در پاکستان را به شدت محکوم کرد

پرچم جدید امریکا بعد از انتخابات!بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه،انفجار تروریستی در استان بلوچستان پاکستان که منجر به کشته