واکنش ایران به قطعنامۀ ضدایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل

واکنش یک امام جمعه به پیام نوروزی ترامپسخنگوی وزارت امور خارجه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری