پایان هماهنگی‌های ایران و عربستان برای شرکت حجاج ایرانی در حج ۹۶

واکنش شمخانی به اظهارات تبلیغاتی مقامات بی‌تجربه سعودیمهر نوشت: وزارت حج عربستان سعودی از پایان هماهنگی های لازم میان این