ورود روزانه یک قطار گردشگری به مقصد دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی

اولین همایش بانک ، بیمه و بورس در شهر کرج برگزار می شودمدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری