یلدیریم: ایران، روسیه و ترکیه به دنبال ایجاد منطقه کاهش تنش جدید هستند

مدال برنز برای بانوان فوتسالیست‌ ایرانمهر نوشت: نخست وزیر ترکیه از همکاری ایران و روسیه و ترکیه برای ایجاد منطقه