چه می‌کنید اگر کارمندتان با مدیر ارشدتان ارتباط برقرار کند؟

نوشدارو بعد از مرگ چنارها/ تصویب«لایحه حفاظت از درختان خیابان ولیعصر» در سال پایانی مدیریت قالیبافدنیای اقتصاد نوشت:اینکه یک کارمند