اولین رقابت خودروهای بدون راننده در پیست مسابقات اتومبیل‌رانی

رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ اعلام شدبرای اولین‌بار خودروهای بدون راننده در مسابقات اتومبیل‌رانی حضور پیدا کردند. رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵