تصاویر | انفجار در شانزه‌لیزه پاریس | منفجر شدن خودروی مهاجم بعد از برخورد با خودروی پلیس

پاسخ احسان علیخانی به ابهامات مطرح شده درباره کمپین زندانیانبه دنبال اقدام یک راننده فرانسوی مبنی بر کوبیدن خودروی خود