انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه کردستان با دانشگاه آلبورگ دانمارک

شناسایی ۲۵۰۰ واحد صنفی راکد و نیمه فعال در آذربایجان‌غربیتفاهم ‌نامه همکاری‌‌های تحقیقاتی و تبادل دانشجو و هیأت‌ علمی مابین