اظهارات عضو انجمن فیلسوفان آمریکا درباره زیبایی‌های مساجد

تلویزیون دیدن طولانی باعث بی‌خوابی‌تان می‌شود/نتایج تحقیقات دانشگاه میشیگانپرفسور چارلز تالیا فرو استاد دانشگاه هاروارد آمریکا گفت: زیبایی مساجد شامل