امتحانات دانشگاه‌های دولتی دوشنبه ۲۰ دی ۹۵ برگزار می‌شود

مجلس برای حمایت از بخش خصوصی مصمم استمهر نوشت: مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم اعلام کرد: دوشنبه ۲۰ دی ۹۵