بازدید فرمانده نیروی انتظامی البرز و سرهنگ خسروی از دفتر سرپرستی خبرگزاری خبرآنلاین استان البرز

ستاره رئال رفتنی شد، مقصد او کجاست؟سردار کامرانی صالح فرمانده نیروی انتظامی استان البرز به همراه سرهنگ خسروی از دفتر