اقدامات دولت برای مقابله با بحران بی‌آبی در استان‌های جنوبی کشور

تصاویر زمین تمرینی تیم ملی در دبی و توضیحات یکی از مسئولان باشگاه ایرانیاندولت تلاش خود را برای رفع دغدغه