اینفوگرافیک | توسعه بیمه عمر با رویکرد اجتماعی و اقتصادی

عکس | توتیت تازه ترامپ، رسانه‌ها اقدام من مهم را گزارش ندادنددر اینفوگرافیک زیر اقدامات دولت یازدهم در راستای توسعه