عکس | افطار غیرنظامیان سوری در کنار آوارهای به جا مانده از جنگ

دولت روحانی نیاز به تجدید قوا دارددر تصویر زیر افطار غیرنظامیان شهر دونا سوریه را مشاهده می‌کنید که در کنار