افزایش شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی

پوتین از رئیس جمهور جدید آلمان دعوت به عمل آوردمرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی