آسیب‌دیدگی یک بازیگر هنگام تمرین / نمایش به تعویق افتاد

ایجاد 5 پایگاه دریایی جدید توسط ارتشایسنا نوشت: اجراهای نمایش «آخرین انار دنیا»،که بنا بود از روز یکشنبه ۱۴ آذرماه