اعلام آمادگی ایتالیا برای میانجی‌گری در حل بحران قطر

توصیه تلگرامی حسام‌الدین آشنا درباره نحوه مواجهه با آمریکایِ ترامپمهر نوشت: نخست وزیر ایتالیا روز جمعه از آمادگی کشورش برای