اعضای یکی از عجیب‌ترین باندهای سرقت ایران دستگیر شدند

امید نورافکن؛بازیکنی که می‌داند پیراهن چه تیمی را به تن کرده استایسنا نوشت: فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه