اظهارنظر کارگردان «ماجرای نیمروز» درباره کاهانی و درمیشیان

آقای هاشمی کاش در دو خط بگویید دستاورد حضورتان در پاریس چه بوده؟کارگردان فیلم «ماجرای نیمروز» با اشاره به اینکه

اولین اظهارنظر احمدی‌پور درباره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی: مادران عمود خیمه ورزش‌ همگانی هستندایلنا نوشت: معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی