فرود اضطراری هواپیمای مسافربری هند به دلیل بوی نامطبوع توالت !

فیلم | احمدآقا، خداحافظتون | شعرخوانی های احمدعزیزی در حضور رهبرییک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی «اسپایس جت» به دلیل