تحقق اهداف توسعه‌ای خدابنده نیازمند همراهی با دولت است

تازه ترین زمان رونق مسکن اعلام شدنماینده مردم خدابنده در مجلس همدلی و تعامل مسئولان را خواست مردم شهرستان خدابنده