کنایه‌ جلیلی به ظریف:گفتند در مذاکرات با لبخند معامله کنیم/می‌گویند چرا کنسرت برگزارنشد،این فتنه است

مشروح نشست خبری وزیر امورخارجه آمریکا/ جان کری:اسرائیل باید واقعیت‌های تلخ را بپذیردایسنا نوشت: نماینده مقام معظم رهبری در شورای