معرفی سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان و واحد خرم آباد

توطئه ترور پیامبر در خانه فرهنگ رایزندر جلسه ای که با حضور هیأت رئیسه واحد خرم آباد برگزار شد، دکتر

320 فرصت شغلی برای مددجویان استان اردبیل ایجاد شده است

گلیم بافی از پارس تا پاریسمدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اردبیل از ایجاد 320 فرصت شغلی برای مددجویان استان

اقتصاد دانش بنیان در استان البرز تولید و تجاری سازی می‌شود

میانمار و سکوت نهادهای بین المللیاستاندار البرز با اشاره به قرارگیری البرز در مسیر کریدور علم و فناوری کشور و

بزرگترین نمایشگاه صنایع دستی حصیری استان خوزستان در خرمشهر

بهره برداری از شش پروژه راهداری و حمل و نقل جاده ای در محمود آبادنخستین و حجیم ترین نمایشگاه صنایع

در هفته دولت 23 طرح کشاورزی در استان اردبیل به بهره برداری می رسد

دولت برآمده از متن مردم، برای تحقق اهداف نظامهمزمان با هفته دولت 23 طرح کشاورزی با اعتبار 102 میلیارد تومان

برای اجرای پروژه‌های درمانی در استان اردبیل 570 میلیارد ریال هزینه صرف شد

تسریع طرح های اشتغالزایی منطقه ویژه پیامتسنیم نوشت: برای اجرا و راه‌اندازی پروژه‌های مخالف در حوزه بهداشت و درمان در