استاندار گیلان: می خواهیم گیلان را به عنوان استان دانش بنیان معرفی کنیم

کدام نمایندگی های بیمه در نوروز فعال هستند؟استاندار گیلان: در تلاشیم تا سال ٩٦ استان گیلان را به عنوان استان

استاندار گیلان: با تمام توان جهت رفع نیازمندی های به حق قشر آسیب پذیر جامعه تلاش کنیم

جشن نیکوکاری در مدارس پلدختر برگزار شداستاندار گیلان در مراسم آغاز جشن نیکوکاری برپایی این جشن را در آستانه بهار

استاندار زنجان: با طراحی محتوای فرهنگی مناسب از بروز آسیب های فضای مجازی پیشگیری کنیم

نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب درباره حلباستاندار زنجان دهکده جهانی و دنیای مبتنی بر ارتباطات دیجیتال را مجموعه ای مهارناپذیر از