استاندار قم: ارتقاء مولفه های امنیت نیازمند مشارکت عمومی است

لرستان غنیمتی برای سرمایه گذاران خارجیاستاندار قم با اشاره به زحمات ناجا در تامین امنیت عمومی اظهار داشت: ارتقاء مولفه

استاندار گیلان: با تمام توان جهت رفع نیازمندی های به حق قشر آسیب پذیر جامعه تلاش کنیم

جشن نیکوکاری در مدارس پلدختر برگزار شداستاندار گیلان در مراسم آغاز جشن نیکوکاری برپایی این جشن را در آستانه بهار