با حضور استاندار لرستان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مرکز جامع سلامت امیرآباد دوره افتتاح شد

مرد جوان، همسر و برادرزنش را گلوله باران کردمرکز جامع سلامت امیرآباد از توابع شهرستان دوره چگنی با حضور استاندار

معاون استاندار سمنان خواستار افزایش شادابی و نشاط مردم در ایام نوروز شد

نوبخت: حضور مدافعین حرم در سوریه ناشی از نگاه دفاع‌گرایانه به اسلام استمعاون امور عمرانی استانداری سمنان گفت:باید به افزایش