انتقاد استاندار زنجان از ساخت سالن های کنفرانس بلاءاستفاده

فروشنده یک قلاده گرگ در زنجان دستگیر شداستاندار زنجان با انتقاد از ساخت سالن های کنفرانس بلا استفاده در برخی