روایت دوربین مخفی 90 از ممنوعیت سیگار در استادیوم‌ها

پوتین، قانون لغو تابعیت تروریست‌ها را امضاء کردمصرف دخانیات در ورزشگاه‌های کشور ممنوع شده است. پوتین، قانون لغو تابعیت تروریست‌ها