بذرپاش پس از پایان زمان ثبت نام به ستاد انتخابات آمد و نتوانست ثبت نام کند

اولین انتصاب‌های رییس جدید کتابخانه ملیمدیر مسئول روزنامه وطن امروز که پس از پایان مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست

بعد از گل آقا مجله‌ای نیامد که طنز را سیراب کند

ورزش اصفهان توسط افراد نابلد مدیریت می‌شودایسنا نوشت: کاریکاتوریست مجله گل آقا گفت: یک کاریکاتوریست باید از معلومات قوی برخوردار