تحلیل ربیعی از شعارها علیه رئیس‌جمهور در راهپیمایی:اقدام امروز خودجوش نبود/شان روحانی بالاتر می‌رود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شعارهای امروز معدودی از تظاهرکنندگان روز قدس علیه حسن روحانی گفت: اقدام امروز