تصویری از کارت مربیگری علی کریمی/ جادوگر نمی‌تواند سرمربی باشد

سردار نجات: اگر امام زنده بود با محصورین به شدت برخورد می‌کرد/محاکمه نشدن آنها یک مصلحت‌اندیشی استکارت مربیگری علی کریمی

استفاده بهینه از ظرفیت سالمندان باید مورد توجه مسئولان شهری باشد

وزیر خارجه و وزیر دفاع مکرون معرفی شدندکارشناس مسایل اجتماعی گفت: استفاده بهینه از تجارب ظرفیت سالمندان در کنار بهره