لیلی رشیدی از روحانی چه می خواهد؟/ اول اینکه ظریف بماند ، دوم اینکه…

دستمزد نجومی و پیراهن شماره 10 در انتظار نیمارلیلی رشیدی بازیگر به روزنامه ایران گفت: واقعا دلم می‌خواهد در دولت