کمبود اعتبار از مهمترین مشکلات پروژه‌های راهسازی در استان اردبیل

نبود هیچ نماد کتاب‌خوانی در میادین شهرهای اردبیلتسنیم نوشت: کمبود اعتبار از مهمترین مشکلات پروژه‌های راهسازی در استان اردبیل بوده