اروپا و آسیا به ادامه روابط اقتصادی با ایران علاقه‌مندند

توافق ایران و ایتالیا برسر خرید ساختمان های آمادهاستاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، چین