پیشنهادهای اروپا به دولت آمریکا برای تحکیم اجرای برجام

استقبال خانه اولی‌هاواحد مرکزی خبر نوشت: مقام‌های اروپایی ابراز امیدواری کرده اند با پیشنهاد دادن گزینه هایی به رئیس جمهور