نماینده مرجعیت عالی شیعیان خواستار ادامه نبردنیروهای عراقی باداعش شد

نماینده کشورمان در اجلاس امنیتی اردن: ایران کمترین نگرانی را از نتایج انتخابات آمریکا داردایرنا نوشت: نماینده مرجعیت عالی شیعیان