ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در طرح های کشاورزی ایلام مشارکت می‌کند

بازدید مدیران استانی و کشوری از غرفه مدیریت شهری در نمایشگاه هفته پژوهشمهر نوشت: معاون ستاد اجرایی فرمان حضرت امام