ایران به اتهامات وزیر خارجه آمریکا واکنش نشان داد

اوج اعتراضات به آرسن ونگر را در آسمان ببینید!سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اتهامات اخیر وزارت امور خارجه آمریکا علیه